154

ביודנסה למתומדדי נפש

מנחה: . צילי אסף
אוכלוסיית יעד:    מתמודדי נפש
יישוב: חיפה והסביבה
כתובת:
מועד:
טלפון:    0528629612
דוא"ל:   
מזמינה אתכן.ם לפנות אליי ונקים קבוצה לאוכלוסייה מיוחדת
תודה
צילי אסף 0528-629612
> לדף הקודם