154

ביודנסה לאוכלוסית הגיל השלישי

מנחה: ענת לב
אוכלוסיית יעד:    הגיל השלישי
יישוב: קרית אונו
כתובת:
מועד:
טלפון:    054-3970493
דוא"ל:    anatti3112@gmail.com
> לדף הקודם