154

ביודנסה -קבוצת עומק

מנחה: סילבי טמפל Sylvie Tempel
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: תל אביב
כתובת: האחים מסלאויטה 7
מועד: ימי רביעי
טלפון:    0547466004
דוא"ל:    biodanzaisrael@gmail.com
כל יום רביעי, קבוצת עומק בתל אביב.
Clase de profundizacion en Biodanza con Sylvie Tempel en Tel Aviv.
20:30-22:30
> לדף הקודם