154

ביודנסה וצלילים מרפאים 4 האלמנטים שישי חודשי

מנחה: אורית שלו
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: גני יוחנן
כתובת: הסביון 34
מועד: 30.9/28.10/18.11/16.12
טלפון:    050-6354002
דוא"ל:    shlevor@gmail.com
4 מפגשי שישי ביודנסה ו4 האלמנטים - אש אדמה מים ואויר
רוקדים ביודנסה ומתמסרים לצלילים מכלי רפואה עתיקים
שישי 10:00-14:00
30.9.22 / 28.10.22 /18.11.22 /16.12.22
> לדף הקודם