154

ביודנסה בהזורע עם דגנית

מנחה: דגנית זינגר
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: קיבוץ הזורע
כתובת: קיבוץ הזורע
מועד: ימי ראשון 19:30
טלפון:    0523990377
דוא"ל:    zingerdganit@gmail.com
> לדף הקודם