154

ביודנסה במעוז אביב - תל אביב

מנחה: מיכל שטרית
אוכלוסיית יעד:   
יישוב:
כתובת:
מועד:
טלפון:    052-3301765
דוא"ל:    michalgea@gmail.com
קבוצה בהתהוות. מוזמנים להצטרף אלינו
> לדף הקודם