154

ביודנסה באשקלון

מנחה: מיכל שטרית
אוכלוסיית יעד:   
יישוב:
כתובת:
מועד: ימי ראשון בשעה 19:15 במתנ"ס הרצוג
טלפון:    052-3301765
דוא"ל:    michalgea@gmail.com
> לדף הקודם